Αγγελία για οικιακή βοηθό

Κύριος με αναπηρία αναζητά οικιακή βοηθό εσωτερική, ένα ρεπό την εβδομάδα, ή τέσσερα συνεχόμενες ρεπό το μήνα (κατά επιλογή της.)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
699 44 81 763 Από τις: 17:00 έως τις: 21:00
693 20 12 400 Από τις: 10:00 έως τις: 23:00

Επικοινωνία μέσω E-Mail

Όνομά

E-Mail

Μήνυμα