Ευχαριστώ την ΑΕΠΙ για την χορήγηση αδείας μετάδοσης μουσικού ρεπερτορίου.
Κωνσταντίνος Κριεκούκης