Ευχαριστώ την ΑΕΠΙ
για την χορήγηση αδείας μετάδοσης μουσικής.
→ Κωνσταντίνος Κριεκούκης