Κρισναμούρτι: Γιατί θέλουμε όλοι να έχουμε ένα σύντροφο;