Ναι, η Παραμονή είναι η δυσκολότερη μέρα του χρόνου