Ερευνα που ξεκίνησε πριν 80 χρόνια και συνεχίζετε σχετικά με το τι σημαίνει τελικά καλή ζωή