Η ζωή μας είναι μόνο μία, και μάλιστα μικρής διάρκειας