Σήμερα το ταξίδι μας θα φτάσει μέχρι το Παρίσι και θα συναντήσει τον μεγάλο φιλόσοφο Ζαν Πωλ Σαρτρ