Ενώπιον της επιθυμίας να αγαπάτε και να σας αγαπούν…