ΜΑΝΔΡΑ, 7 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ από το attica tv