Κόλλα πέντε! Μα γιατί κανείς δεν το κολλάει μαζί μας πια;