Το 44% των χρηστών στις Η.Π.Α. ηλικίας 18-29 διέγραψαν το Facebook App