Μήπως είμαστε ένα κράτος ρατσιστικό απέναντι στα ΑμεΑ;