Δηλητηρίαση από μεθανόλη (νοθευμένο ποτό – μπόμπα). Συμπτώματα και τρόπος αντιμετώπισης