Το RadioIn από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, εστιάζει συνεχώς την προσοχή του στο καλό Ελληνικό Τραγούδι.
Ο Μελωδικός, είναι το Λαϊκό πρόσωπο του RadioIn που παίζει όλες τις παλιές Λαϊκές & Ελαφρολαϊκές Μελωδίες.

Web-Player: RadioIn