Μαθηματικό μοντέλο δείχνει ότι οι τακτικές δοκιμές που ανιχνεύουν το COVID-19, σταματούν τη μετάδοση στα σχολεία

Η προληπτική, συχνή ταχεία δοκιμή όλων των μαθητών για τον COVID-19 είναι πιο αποτελεσματική στην πρόληψη μεγάλων ομάδων μετάδοσης στα

Περισσότερα